O Paybynet

Paybynet jest usługą bezpiecznych i szybkich płatności internetowych. Umożliwia realizowanie przelewów bezpośrednio z konta bankowego klienta na rachunki sklepów internetowych i jednostek administracji publicznej. Z usługi korzystać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy. Rozwiązanie to wykorzystywane jest w sektorze e-commerce oraz e-administracji.

Operatorem usługi Paybynet jest KIR, czyli instytucja infrastruktury polskiego sektora płatniczego, pełniąca kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych. KIR odpowiada za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze.

 

Zalety usługi Paybynet:

Bezpieczeństwo – pieniądze trafiają bezpośrednio na konto sklepu bądź urzędu, w transakcji nie biorą udziału żadne instytucje pośredniczące,

Szybkość – natychmiast po wykonaniu transakcji instytucja, do której zostały przesłane pieniądze, otrzymuje informację o dokonanej operacji. Znacząco przyspiesza to realizację zamówień, czy załatwianie spraw urzędowych.

Wygoda – system sam uzupełnia cały formularz przelewu, dzięki czemu nie ma możliwości zajścia pomyłki, np. przy ręcznym wpisywaniu numeru konta. 

 

Kontakt:

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

ul. rtm. W. Pileckiego 65

02-781 Warszawa

http://www.paybynet.pl/